ZNL

Zakład Nieruchomości Lokalowych Sp. z o.o.

Aktualności

Nowa taryfa za wodę i odprowadzenie ścieków!

dodano: 2017-06-01 07:46:38

Informujemy, że od dnia 01.06.2017 r. obowiązują nowe ceny za wodę i odprowadzenie ścieków:

1 m3  wody - 3,93 zł
1 modprowadzenia ścieków - 5,95 zł
łącznie - 9,88 zł
 
Nowa taryfa za wodę i odprowadzenie ścieków została wprowadzona przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Biskupcu na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72. poz. 747 z późn. zm.).